Verlies- en rouwtherapie

 

Verlies en rouw

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies, dit is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is de prijs die we betalen voor de mogelijkheid om lief te hebben: een basisvoorwaarde voor bestaan. Het doet zich voor in alle levensfasen en heeft meestentijds rouw tot gevolg.

 

Rouw ervaren we niet alleen als een dierbaar iemand is overleden, maar bv. ook bij verlies van onze baan, je gezondheid, je geld, je woning, het beëindigen van je relatie en je komt in een vechtscheiding terecht. Je zekerheid en vertrouwen door verlies van perspectief of een ideaal.

 

Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. De wereld die je kende is voorgoed veranderd, je raakt uit balans en daar is niets vreemds aan, dat hoort bij het rouwen om wie of wat je kwijt geraakt bent.

“Je bent ook wat je hebt verloren.”

(Jorge Luis Borges)

Die onbalans kan leiden tot somberheid, fysieke klachten en het gevoel dat de wereld voor iedereen doordraait, behalve voor jou. Als je zo op jezelf teruggeworpen wordt, vraag je je af hoe je weer zin en betekenis aan je leven kunt geven. Anderen proberen je bij te staan, op te beuren met opmerkingen als:

Het komt goed. Maar jij bent bang voor de lange weg die je te gaan hebt. Bovendien vraag je je voortdurend af of het ooit goed zal komen, of je je ooit weer heel zult voelen.

 

Hoe sta je open voor het verlies en tegelijkertijd door-leven, oog hebben voor de toekomst en wat deze van je vraagt. Hoe kom je weer op verhaal.

 

Je kunt steun ervaren uit je omgeving maar je ook eenzaam en onbegrepen voelen, je kunt zelf door je rouw heen willen gaan en tegelijkertijd het gevoel hebben er alleen voor te staan. We kijken samen naar de impact van het verlies  en ik help je bij het vinden van je eigen antwoord op het geleden verlies, je opnieuw te verhouden tot het veranderde leven en hieraan nieuwe betekenis te geven.

 

Op de pagina werkwijze zie je op welke manieren ik je kan helpen.