Bescherming persoonsgegevens

 

Privacyverklaring

Tenny Staal verlies en rouw, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.tennystaalverliesenrouw.nl

Paradijs 7

6811 HJ Arnhem

+31681654405

contact@tennystaalverliesenrouw.nl

 

Welke persoonsgegevens

Wanneer jij gebruikmaakt van mijn diensten, verwerk ik jouw:

- voor- en achternaam

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer

Alleen als dat noodzakelijk is voor mijn dienstverlening, verwerk ik ook gegevens

over jouw gezondheid.

 

Doel

Tenny Staal verlies en rouw verwerkt jouw persoonsgegevens:

-  voor het afhandelen van je betaling.

-  om contact met je op te nemen als dat nodig is.

-  om je te informeren over wijzigingen van diensten.

-  voor het doen van belastingaangifte.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens tot twee jaar na ons laatste contact. Ik ben wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen en adresgegevens zeven jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tenny Staal verlies en rouw deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met die derden heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Overigens deel ik jouw gegevens alleen nadat ik daarvoor toestemming van jou gekregen heb.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee deze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Sociale media

Wel wil ik het jou graag makkelijk maken om de content van deze website te volgen en te delen via sociale media. Dit kan onder andere door middel van Social Media-(share) buttons of links naar profielen op sociale media. Van de volgende Sociale Media Platforms hebben ik links geplaatst.

Hier vind je hun privacy-verklaringen:

 

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eerder door jou verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tenny Staal verlies en rouw. Je kunt ook een verzoek bij mij indienen om jouw persoonsgegevens naar jezelf of naar een door jou te noemen organisatie te sturen.

 

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, overdragen of verwijderen of je toestemming tot gegevensverwerking intrekken, stuur dan een mail naar contact@tennystaalverliesenrouw.nl.

Omdat ik er zeker van moet zijn dat het verzoek van jou komt, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat daarop jouw pasfoto, het nummer van je identiteitsbewijs en het bsn-nummer onzichtbaar gemaakt zijn. Ik reageer binnen maximaal vier weken op je verzoek.

 

Mocht je desondanks een klacht willen indienen tegen Tenny Staal verlies en rouw, dan kan dat via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Tenny Staal verlies en rouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@tennystaalverliesenrouw.nl.